2023


Přihlášení
 Jméno:
 Heslo:
 Registrace

Připomínky a náměty můžete posílat na adresu:
kurcova@alveroza.cz

Alveroza - objednávky obědů

Obchodní podmínky

Užíváním objednávkového systému na food.alveroza.cz (dále jen „objednávkový systém“) souhlasíte s obchodními podmínkami  Kantýny Strojovna  na adrese VUT FSI Technická 2 (dále jen „jídelna“).

Provozovatelem služby je Alveroza v.o.s.  se sídlem Boční 170, 66471, Veverská Bítýška, IČ 01406019
(dále jen „provozovatel“).

 

 • 1. Objednávka jídla
  • 1.1. Provozovatel provozuje objednávkový systém za účelem výběru a objednání jídla strávníkem.
  • 1.2. Objednání jídla v objednávkovém systému je podmínkou pro výdej jídla.
  • 1.3. Objednávku je možné uskutečnit nejpozději do 12:00 hod dne předcházejícího výdeji jídla. (Např. objednávky na pátek končí ve čtvrtek 12:00). Do této doby je možné objednávku měnit nebo zrušit.
  • 1.4. Po uplynutí objednávací doby není možné výběr jídla měnit či rušit a veškeré objednávky po uplynutí objednávací doby jsou závazné.

 • 2. Registrace
  • 2.1. Pro možnost objednávání jídel je nutné se registrovat. Registrace probíhá na stránkách objednávkového systému.
  • 2.2. Strávník po registraci obdrží e-mail s potvrzením jeho přihlašovacího jména na hesla.
  • 2.3. Provozovatel poskytnuté údaje strávníkem používá výhradně pro vlastní účely, především pro identifikaci jednotlivých strávníků při výdeji jídla.
  • 2.4. Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté údaje strávníkem nepředá třetí osobě.
  • 2.5. Strávník je povinen registrační údaje aktualizovat.

 • 3. Platba
  • 3.1. Platba za objednané jídlo probíhá při výdeji jídla v hotovosti, bezhotovostně nebo stravenkami .
  • 3.2. Objednávky jsou závazné, nepřevzetí jídla strávníka nezbavuje povinnosti za objednané jídlo zaplatit kupní cenu.

 • 4. Ostatní ujednání
  • 4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití objednávkového systému či za škody způsobené útokem na tento systém. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv poškození nástrojů uživatele během používání objednávkového systému.
  • 4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat obchodní podmínky.
  • 4.3. Případné reklamace je třeba řešit bezprostředně po zjištění závady na jídle přímo s obsluhou v kantýně Strojovna.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.Čtvrtek 26.01.2023


Pátek 27.01.2023


© 2023 cJET webové studio